ESSAY ( KOMPOZISYON) YAZMA NEDIR?

Essay (Kompozisyon) belirli bir konu hakkında yazdığımız giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan ve o konuyu farklı yönleriyle ele alan bir ya da iki sayfalık kompozisyondur. Essayin türü ve konusu ne olursa olsun, tek bir OUTLINE’ı (taslak) vardır. Bu outline bize essayin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde bulunması gereken temel yapı taşlarını verir.

Outline’ın bölümlerini detaylı bir biçimde incelemeden önce genel bir bakış açısı kazanmak için önce yapısına bakalım, sizlerle bütün essay türlerinde kullanabileceğiniz outline yapısını paylaşıyorum.  

OUTLINE

This outline is used for all essay types, opinion essay, argumentative essay etc.

Outline argumentative essayi opinion essay gibi tüm essay tiplerinde kullanılır.

INTRODUCTION PARAGRAPH + Giriş paragrafı

General information about the topic, reason for the reader to be interested, context, etc.

Essayde anlatılacak konu ile ilgili genel ve arka plan bilgisi. 

Thesis statement + Tez cümlesi

Giriş̧ paragrafının sonunda essayde okuyucuya anlatacağınız ana argümanları bu cümlede belirtmeniz gerekiyor. 

BODY 1 + Gelişme Paragrafı

Topic Sentence  + Konu cümlesi

1. Support Detail/example/data/explanation + Konuyu destekleyici cümleler ve örnekler

2. Support Detail/example/etc. 

BODY 2 + Gelişme Paragrafı

Topic Sentence + Konu cümlesi

1. SupportDetail/example/etc. + Konuyu destekleyici cümleler ve örnekler

2. Support Detail/example/etc.

( BODY 3 + optional) Gelişme Paragrafı

Topic Sentence + Konu cümlesi

1. Support Detail/example/etc. + Konuyu destekleyici cümleler ve örnekler

2. Support Detail/example/etc. 

CONCLUDING PARAGRAPH + Sonuç Paragrafı 

Restatement of thesis, summary of main points, wrap-up of essay, etc.

Tez cümlesinin yeniden farklı bir yapı ile ifade edilmesi ve ana argümanların tekrarı.

OUTLINE NEDİR? 

Outline, yazacağımız bir yazının önceden hazırlanmış taslağı demektir. Yani yazacağınız essay’ín ana fikri ile giriş, gelişme ve sonuç paragraflarında kullanacağınız fikirleri içeren bir plandır.

ESSAY YAZMADAN ÖNCE OUTLINE HAZIRLAMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Outline hazırlamak sizleri daha düzenli ve tutarlı yazmaya yönlendirir, aklınıza gelen her fikri yazmak yerine daha düzenli ve akıcı bir essay oluşturmak için yazınıza başlamadan önce outline yazmanız çok önemlidir. Buna ek olarak, outline sizlere vaktinizi daha verimli kullanma olanağı sağlar; önceden hangi fikirleri yazacağınız belli olacağı için, daha hızlı ve daha düzenli essayler yazarsınız. 

NASIL OUTLINE HAZIRLANIR?

Şimdi sizlere örnek bir konu üzerinde bir Outline oluşturacağım, 

Konumuz : What are the advantages and disadvantages of living abroad?

(Burada bize yurtdışında yaşamanın avantaj ve dezavantajları soruluyor) 

Essay yazmaya başlamadan önce yurtdışında yaşamanın avantaj ve dezavantajları üzerine düşünelim, sonra bu avantaj ve dezavantajları aşağıdaki biçimde outline haline getirelim.

                  OUTLINE 
Advantages of living abroad, 
  • Exploring a new culture,
  • Meeting with new friends,
  • Learning a new language,
Disadvantages of living abroad,
  • Dealing with culture shock, 
  • Financial challenges, 
  • Bureaucracy when living abroad

Avantaj ve dezavantajlarımızı sıraladık, şimdi bu outline’a uygun bir Thesis Statement yazalım. Tez cümlemizi oluşturmadan önce tez cümlesinin ne olduğunu öğrenelim.

Leave a Reply